On the Trail of Our Ancestors

Huwelijksafkondigingen
by Donna Speer Ristenbatt

URL of this site: http://www.TrailofOurAncestors.com
Orange Beads

Public Notice of Intended Marriage
(Dutch Version)

Heden den zevenden, zijnde Zondag, van de maand Mei des jaars duizend acht honderd drie en veertig, des middags ten twaalf uren, voor de deur van het huis der gemeente is door mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Schoondijke, Provincie Zeeland, voor de eerste maal afgekondigd, dat er Huwelijks-aangifte is gedaan door Pieter Kroes oud dertig jaren, van beroep boereknecht, wonende te Schoodijke van staat ongehuwd, zoon van Pieter Kroes overleden en van Tannetje Faas, arbeidster te IJzendijke ter een: en door Pieternella Jongman, oud twintig jaren, van beroep Dienstmeid, wonende te Neuzen, verblijf houdende in Schoondijke, van staat ongehuwd, dochter van Jannis Jongman, werkman te Neuzen en van Janneke van Male overleden te Biervliet ter andere zijde, waarvan akte. (Signed:) De ambtenaar voornoemd, Anth. de Hulsken.

English Translation

Today the 7th, being a Sunday, of the month of May of the year 1843, at noon, is by me, Burgomaster, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand of the municipality of Schoondijke, Province of Zeeland, before the door of the town hall announced for the first time that intention for marriage has been declared by Pieter Kroes, age 30 years, occupation farmhand, residing in Schoondijke, in status unmarried, son of Pieter Kroes deceased and of Tannetje Faas, working woman (literally female laborer) in IJzendijke on the one hand: and by Pieternella Jongman, age 20 years, occupation maid (servant girl), residing in Neuzen (now Terneuzen) but now staying in Schoondijke, in status unmarried, daughter of Jannis Jongman, workman in Neuzen (now Terneuzen), and of Janneke van Male, deceased in Biervliet on the other hand, of which this is the deed. (Signed:) The ambtenaar as said before, Anth. de Hulsken.

Home Page Photo Album Surnames Persons e-mail
This website is provided courtesy of Ristenbatt Vacuum Cleaner Service, Inc.
Copyright © 1996-2015 Donna E. Ristenbatt All rights reserved.
The bevelled buttons at the bottom of this page were designed
and created by David E. Ristenbatt and are copyrighted.
This site may be freely linked to but not duplicated in any fashion without my written consent.